Pełna lista zadań

Bezpłatne lekcje przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych

W ramach projektu uczestnikom przybliżone zostaną zasady funkcjonowania biznesu, efektywnego zarządzania swoimi finansami oraz właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych do pracy. Celem zadania jest stworzenie koncepcji i rzeczywistego opracowania oraz realizacji w praktyce lekcji przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych mieszkańców Krakowa. Projekt zakłada opracowanie konspektu lekcji (wykładów i warsztatów) z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, realizację wykładów i warsztatów oraz promocję idei: lekcji przedsiębiorczości dla uczniów z Krakowa.

KOD

PKRKU025

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

91 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków