Pełna lista zadań

Warsztaty rękodzieła artystycznego dla przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Zadanie dotyczy organizacji cyklu warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży z krakowskich placówek edukacyjnych (przedszkoli i szkół podstawowych). Celem głównym projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży rękodziełem artystycznym jako ciekawą alternatywą na spędzanie czasu wolnego. W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl warsztatów, w których udział weźmie około 600 dzieci w wieku 3-12 lat z Krakowa. Projekt jest także odpowiedzią na zbyt małą ilość zajęć manualnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

KOD

PKRKU028

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

50 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków