Pełna lista zadań

Szkolenia komputerowe dla seniorów rozumianych jako osoby +50 (50 i więcej)

Zadanie polega na przeprowadzenie kursów komputerowych dla 30 grup seniorów po 10 osób w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób 50+

KOD

PKRKU030

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

60 500,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków