Pełna lista zadań

Mali Ratownicy

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Krakowa.

KOD

PKRKU034

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

50 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków