Pełna lista zadań

Festiwal ekologiczno – artystyczny w Parku Lotników Polskich w Krakowie

Celem projektu jest kształtowanie prawidłowych postaw dzieci szkół podstawowych i mieszkańców Dzielnic XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz sąsiadujących z parkiem II i III dla których Park Lotników Polskich jest miejscem gdzie spędzają czas, w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postepowania z nimi. Projekt realizowany będzie poprzez 3 zadania: • zajęcia w szkołach podstawowych, • warsztaty dla dzieci - artystyczne tworzenia budek, domków dla ptaków/owadów; • organizację festiwalu ekologiczno-artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z udziałem Artystów oraz studentów, obejmującego warsztaty artystyczne poświęcone zapobieganiu powstawaniu odpadów, kreatywne eko-zabawy oraz akcję wymiany przedmiotów artystycznych, dekoracyjnych, książek.

KOD

PKRKU035

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

60 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków