Pełna lista zadań

Orkiestra Babiogórska - Dęciaki dla Górali - działanie kulturalne oraz edukacyjne na terenie powiatu Suskiego

Gmina Zawoja jest miejscowością wiejską leżącą w Powiecie Suskim, u stóp Królowej Beskidów - Babiej Góry. Jak większość podobnych społeczności, gmina może pochwalić się bogatą historią i kulturą. W lokalne życie kulturalne można wpisać działalność orkiestry dętej, która na przestrzeni lat działała przy OSP w Zawoi. Jednak od 2010 roku orkiestra zaczęła się rozpadać, aż w 2015 roku można powiedzieć, że przestała istnieć. Z początkiem 2016 roku zrodził się pomysł pod nazwą Orkiestra Babiogórska. Kilku z członków poprzedniej orkiestry postanowiło zawalczyć o orkiestrę i spróbować uratować istotny element lokalnego życia i kultury, oraz przede wszystkim, dać lokalnemu społeczeństwu - szczególnie dzieciom i młodzieży, możliwość nauki gry na instrumentach, rozwijania swoich talentów i pasji, możliwość uczestniczenia i tworzenia lokalnej kultury, a także możliwość promocji regionu Gminy Zawoja, Powiatu Suskiego oraz Województwa Małopolskiego. Główne cele realizacji zadania: - nauka gry na instrumentach, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, - wyrównywanie szans społeczności wiejskiej, - rozwój oferty spędzania wolnego czasu, - rozwój inicjatyw kulturalnych, - promocja województwa Małopolskiego, Powiatu Suskiego, Gminy Zawoja Głównymi elementami, pozwalającymi zrealizować powyższe cele są: - organizacja warsztatów gry na instrumentach, - zakup zestawu instrumentów wraz z akcesoriami, - zakup sprzętu dla orkiestry dętej, - zakup strojów dla orkiestry dętej. Istotnym elementem realizacji projektu jest także element niefinansowy - założenie Stowarzyszenia Orkiestra Babiogórska, które w przyszłości pozwoliłoby na kontynuowanie założeń projektu.

KOD

PKSUK017

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

96 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

suski