Pełna lista zadań

Kultura i sport szansą na rozwój różnych form spędzania wolnego czasu w Dolinie Skawy w gminie Zembrzyce.

Zadanie zakłada rozwój kultury i sportu jako różnorodnych form spędzania czasu wolnego wokół akwenu. Koszty przeznaczone na turystykę i sport: 34900 zł , w zakresie kultury 15100 zł.

KOD

PKSUS014

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

50 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

suski