Pełna lista zadań

Trasa rowerowa brzegiem Skawy i Skawicy - modernizacja

Celem zadania jest umożliwienie przejazdu rowerem wzdłuż rzeki Skawy i Skawicy Górnej z Suchej Beskidzkiej przez Maków Podhalański, Białkę, Skawicę do Zawoi Centrum. Ruch rowerowy odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejących dróg gruntowych i gminnych. Tylko w miejscowości Skawica ruch musi odbywać się wzdłuż drogi wojewódzkiej 957, na odcinku ok. 1,3 km. Realizacja zaproponowanych działań ma na celu budowę miejsc postoju i poprawienia komfortu przejazdu, tak by trasę można przebyć z wykorzystaniem roweru trekkingowego. Dokonując modernizacji 5 odcinków o długości 100-200 m każdy, otrzymujemy trasę o całkowitej długości 24 km.

KOD

PKSUT016

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

96 400,00 zł

POWIAT/SUBREGION

suski