Pełna lista zadań

Historia w Hologramie

Zadanie ma celu stworzenie interaktywnej prezentacji holograficznej czterech obiektów znajdujących się na terenie powiatu tarnowskiego bądź postaci związanych z tym terenem (pociski V2, akcja 3 most, Wincenty Witos, XV wieczny Kościół Św. Marcina Biskupa w Zawadzie, rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto). Prezentacje będzie można zobaczyć na otwartych spotkaniach w Wierzchosławicach, Radłowie, Ciężkowicach, Zgłobicach. Zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat regionu.

KOD

PKTAK008

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

91 700,00 zł

POWIAT/SUBREGION

tarnowski