Pełna lista zadań

Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze

Utworzenie uniwersytetu integracji międzypokoleniowej z książką i filmem dla osób po 50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18. W jego ramach będą odbywać się warsztaty (filmowe dziennikarskie i itp.) oraz spotkania z dziennikarzami, pisarzami, twórcami filmowymi. Organizowane będą także wycieczki tematyczne (np. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Teatru im. J. Słowackiego).

KOD

PKTAK024

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

50 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

tarnowski