Pełna lista zadań

Na Podgórzu dzień babci i dziadka trwa cały rok

Projekt jest skierowany do społeczności gmin Pogórza Ciężkowickiego: Tuchów, Pleśna, Gromnik i Ryglice, a w szczególności do osób starszych w wieku powyżej 60 lat i dzieci w wieku 7 – 13 lat. Celem projektu jest w szczególności aktywizacja osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa, przez wspólnie realizowane, różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. dostęp dzieci do oferty związanej z aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

KOD

PKTAP001

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

97 520,00 zł

POWIAT/SUBREGION

tarnowski