Pełna lista zadań

Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec

Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tarnowiec, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

KOD

PKTAP028

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

tarnowski