Pełna lista zadań

Galopem do sukcesu - lekcje jazdy konnej

Głównym celem projektu jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci głównie z terenu Gminy Lisia Góra, przez organizację zajęć z jazdy konnej. Realizacja proponowanego zadania będzie obejmowała chętne dzieci klas IV-VI - ok. 80 osób (z podziałem na grupy 40 osobowe). Lekcje będą odbywać się dwa razy w miesiącu przez okres 9 miesięcy. Na zakończenie nauki jazdy konnej zostanie zorganizowany festyn wzorowany na Małopolskim Święcie Konia, ograniczony terytorialnie do powiatu tarnowskiego.

KOD

PKTAS031

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

62 400,00 zł

POWIAT/SUBREGION

tarnowski