Pełna lista zadań

Nasadzenie krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlna w pobliżu zabytkowego kościoła

Nasadzenie krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlna w celu poprawy estetyki infrastruktury drogowej

KOD

PKTAT011

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

tarnowski