Pełna lista zadań

Festiwal Doliny Karpia w powiecie wadowickim

Cykl imprez oraz konkursów szkolnych odbywających się w gminach powiatu wadowickiego należących do Doliny Karpia w okresie od czerwca do września 2017 r. oraz cykl konkursów wiedzy o obszarze Doliny Karpia skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

KOD

PKWAK041

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

69 350,00 zł

POWIAT/SUBREGION

wadowicki