Pełna lista zadań

Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie

Świadczenie usług asystenckich ma na celu wspieranie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz starszych, kompensując trudności codziennego funkcjonowania. Jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, która pozwoli uniknąć izolacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz starszych, a jednocześnie będzie pierwszym krokiem na drodze ich społecznej rehabilitacji. Pokonanie nie tylko własnych, ale także zewnętrznych barier przy wsparciu pomocnego i profesjonalnego towarzysza w osobie indywidualnego asystenta pomoże przywrócić wiarę we własne możliwości, a jednocześnie odzyskać poczucie sprawstwa na indywidualne życie każdego z klientów.

KOD

PKWAP032

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

60 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

wadowicki