Pełna lista zadań

Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w defibrylatory AED w powiecie wielickim

Projekt ma charakter prospołeczny, dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego w powiecie wielickim. Dotyczy zakupu urządzeń defibrylatorów AED (urządzenie stosowane podczas pierwszej pomocy) do kościołów i budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka oraz w Gminie Biskupice. Wyposażenie w taki sprzęt wyżej wymienionych obiektów podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia dla mieszkańców, którzy korzystają z tych obiektów.

KOD

PKWIP037

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

81 600,00 zł

POWIAT/SUBREGION

wielicki