Pełna lista zadań

Diagnoza i korekta wad postawy u uczniów klas IV i V szkół podstawowych w gminach Powiatu Proszowickiego i Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatu Krakowskiego

Projekt jest skierowany do uczniów klas IV i V szkół podstawowych u których stwierdzono wady postawy ciała i objęcie ich rehabilitacją ruchową w wodzie.

KOD

SKOMI006

CHARAKTER

Inny

KOSZT PROJEKTU

221 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Krakowski Obszar Metropolitalny