Pełna lista zadań

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 9 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Harbutowice, Wierzbanowa (x2), Wiśniowa (x2), Dobczyce, Czasław, Pawlikowice, Wola Zabierzowska.

KOD

SKOMK042

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

250 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Krakowski Obszar Metropolitalny