Pełna lista zadań

Zlot Asystentów Rodziny 2017

Zadanie przewiduje przygotowanie zlotu asystentów rodziny z terenów małopolski w celu promocji zawodu asystenta rodziny, promocji kształcenia, promocja Małopolski, integracja środowiska, promocja dobrych praktyk. Planowane działania: 3-dniowy blok warsztatowo - szkoleniowy, spotkanie integracyjne, wydanie książki, promocja wydarzenia

KOD

SKOMP024

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

101 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Krakowski Obszar Metropolitalny