Pełna lista zadań

Szlak kapliczek małopolskich

Projekt „Szlak kapliczek małopolskich” ma na celu stworzenie szlaku kapliczkowego oraz identyfikację kapliczek poprzez umieszczenie tablic informacyjnych wraz z koordynatami GPS i QR kodem na terenie Małopolski. Kapliczki zostaną sfotografowane oraz opisane z uwzględnieniem ich położenia, historii i związanych z nimi legend. Ponadto, powstanie publikacja gdzie zostaną umieszczone zdjęcia kapliczek wraz z opisami. W ramach promocji zostanie zorganizowana konferencja prasowa oraz zostanie wydana publikacja.

KOD

SKOMT039

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

203 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Krakowski Obszar Metropolitalny