Pełna lista zadań

Wokół Bochni i Wieliczki - turystyczne trasy przygodowe z wykorzystaniem questingu i najnowszych technologii mobilnych

Projekt polega na przygotowaniu sieci 5-ciu pieszych questów (tj. tras przygodowych z zagadkami w wersjach - tradycyjnej i cyfrowej na smartfony) w wybranych gminach Powiatu Bocheńskiego i Powiatu Wielickiego oraz jednego questu rowerowego, którego trasa będzie łączyła obydwa powiaty (np. szlakiem „Salina Cracoviensis”). Jego wymiernym efektem będzie stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego w celu wydłużenia czasu pobytu osób odwiedzających mikroregion bocheńsko-wielicki, w tym kopalnie soli w Wieliczce (1 390 tys.) i Bochni (150 tys.) z kilku godzin (obecnie), do co najmniej jednej doby, a w przyszłości stworzenie nawet 2- lub 5- dniowych pakietów pobytowych w formule „Wokół Bochni i Wieliczki czyli Więcej Niż Sól”.

KOD

SKOMT044

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

123 900,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Krakowski Obszar Metropolitalny