Pełna lista zadań

Zapobieganie nadwadze, otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Projekt polega na przeprowadzeniu 12- tygodniowego programu redukcji masy ciała poprzez: zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu do ćwiczeń (rowerki, piłki, hantle, taśmy thera-band, piłki, ciężarki, bieżnie), odbycie wizyt lekarskich, wykonanie badań podmiotowych, przedmiotowych oraz biochemicznych krwi przed i po programie, realizację cyklu spotkań i warsztatów dietetycznych, zajęć rehabilitacyjnych (ćwiczenia na basenie oraz sali gimnastycznej), spotkań z psychologiem oraz utworzenie dietetycznego punktu konsultacyjnego (dla pacjentów z nadmierną masą ciała nie biorących udział w 12 tyg. programie). Po zakończeniu programu przewiduje się rozdanie nagród za najlepsze wyniki w redukcji masy ciała oraz najwyższą frekwencję na zajęciach każdego rodzaju. Program skierowany jest do ok. 150 osób (pomiędzy 18 a 60 r.ż.), którzy spełniają kryteria włączenia. Realizatorem programu jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, który przy wytycznych z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie realizuje już powyższy program dzięki dofinansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

KOD

SPODI001

CHARAKTER

Inny

KOSZT PROJEKTU

240 200,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Podhalański