Pełna lista zadań

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Podhalańskiego

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 9 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Stryszawa, Sucha Beskidzka (x2), Zawoja, Piekielnik (x2), Witów, Czarny Dunajec, Chochołów.

KOD

SPODK020

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

200 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Podhalański