Pełna lista zadań

Popularyzacja piłki nożnej wśród lokalnej społeczności

Projekt dotyczy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych z powiatu tatrzańskiego oraz nowotarskiego w szczególności poprzez realizację inicjatyw zmierzające do promocji piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W trakcie trwania projektu zostanie zorganizowany 3-dniowy turniej młodzieżowy z udziałem drużyn krajowych oraz międzynarodowych, łącznie 32 zespoły m.in. z Ukrainy, Słowacji, Czech oraz krajowych. Dodatkowo w ramach zadania zostaną zapoczątkowane rozgrywki amatorskiej ligi piłkarskiej szóstek dla osób od 16 roku życia, dla min. 10 zespołów z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego, na boiskach w Zakopanem i Szaflarach.

KOD

SPODS018

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

240 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Podhalański