Pełna lista zadań

…Chodźcie na Turbacz…- nowe szlaki rowerowo-biegowe w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna)

Zadanie polega na oznakowaniu nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach oraz zakup i instalację innowacyjnego systemu pomiaru czasu wraz z aplikacją mobilną. Dodatkowymi elementami przedsięwzięcia będą działania promocyjne oraz organizacja dwóch wydarzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z rodzinnymi zawodami sportowymi. Dzięki realizacji projektu powstanie nowy produkt turystyczny, który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie oferty turystycznej powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, gdzie ilość szlaków rowerowo-biegowych jest niewielka. Stworzenie jednolitego systemu oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych podniesie atrakcyjność regionu, pozytywnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego, propagować będzie zmianę modelu życia, ochronę walorów przyrodniczych a także stanie się wiodącym elementem rozwoju turystyki. Planowana łączna liczba kilometrów szlaków turystycznych wraz z atrakcjami turystycznymi ma wynosić około 70 km. W ramach projektu zaplanowano działania innowacyjne polegające na zakupie i instalacji innowacyjnego sytemu pomiaru czasu wraz z aplikację mobilną, który pozwoli użytkownikowi trasy na zmierzenie czasu w jakim przemierzy szlak na Turbacz z 5 lokalizacji. Dodatkowo zostaną zrealizowane działania promocyjne ( mapa, promocja w mediach) oraz dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne wraz rodzinnymi zawodami sportowymi: 1 na terenie Miasta, 1 na terenie Gminy Nowy Targ. Swoim oddziaływaniem projekt obejmie również mieszkańców powiatu tatrzańskiego i suskiego, którzy będą korzystali z oznakowanych szlaków, systemów pomiaru czasu oraz będą uczestniczyli w 2 wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych.

KOD

SPODT021

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

262 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Podhalański