Pełna lista zadań

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Sądeckiego

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 10 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Rożnowice, Maszkowice, Wierchomla, Gródek nad Dunajcem, Łącko, Kamienica, Dąbrowa, Polany, Powroźnik, Kasina Wielka.

KOD

SSADK013

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

225 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Sądecki