Pełna lista zadań

Pierwsza pomoc od podstawówki

Zadanie polega na utworzeniu w 18 szkołach podstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego, powiatu gorlickiego oraz miasta Nowy Sącz, sal pierwszej pomocy. Będą to sale wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: fantom osoby dorosłej, fantom dziecka, apteczkę szkoleniową, zestaw do imitacji ran oraz deskę do przenoszenia poszkodowanego, komputer, rzutnik oraz tablicę multimedialną. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia oraz upowszechnienie edukacji w zakresie pierwszej pomocy, aby już od najmłodszych lat osoby wiedziały, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem wypadku i nagłego zatrzymania krążenia.

KOD

SSADU006

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

300 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Sądecki