Pełna lista zadań

Z gwiazdami zaczytani

Celem zadania jest pobudzenie i poprawa stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Poprawa czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ma nastąpić poprzez zorganizowanie 20 spotkań autorskich, 8 koncertów kameralnych, a także zakup atrakcyjnych wydawnictw do sieci miejsko-gminnych bibliotek. Organizowane spotkania/ koncerty będą bodźcem do integracji w realu. Wykształcenie nawyku wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego do obcowania z książką, wartościową kulturą.

KOD

STARK004

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

300 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Tarnowski