Pełna lista zadań

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Tarnowskiego

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 8 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Borzęcin, Dołęga, Rząchowa, Rzepiennik Biskupi (x2), Sieradza, Rzepiennik Strzyżewski.

KOD

STARK026

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

265 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Tarnowski