Pełna lista zadań

Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z rehabilitacją ruchową i społeczną oraz edukację dla rodziców

Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z rehabilitacją ruchową i społeczną oraz edukacje dla rodziców

KOD

STARP030

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

105 800,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Tarnowski