Pełna lista zadań

Warsztaty tańca dla młodzieży - YOUNG DANCE

Warsztaty tańca dla młodzieży - YOUNG DANCE – program wszechstronnego rozwoju dzieci, w oparciu o edukację taneczną. Cykl cotygodniowych otwartych warsztatów tanecznych, organizowanych na przestrzeni 3 miesięcy, w 11 gminach subregionu tarnowskiego. Dzieci w wieku od 12-17 lat uczestniczyć będą w zajęciach mających funkcje artystyczne oraz społeczne odbywających się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów tańca, z wieloletnią praktyką oraz we współdziałaniu z pedagogiem i psychologiem. Warsztaty realizowane będą według opracowanego programu zawierającego działania choreograficzne oraz działania pedagogiczne i psychologiczne. Celem programu jest rozwój ruchowy dzieci, nabycie przez nie umiejętności tanecznych (techniki: wolnej , hip-hop, modern, tańca współczesnego, itp.) Zajęcia będą pozytywnie wpływać na integrację społeczną, nawiązywanie kontaktów, budowanie poczucia własnej wartości, współdziałanie w grupie. Warsztaty pozwolą poprzez zabawę i ćwiczenia fizyczne zdobywać nowe umiejętności, wspomagać zdrowie i budować nową aktywność społeczną. Dla rozwoju psychofizycznego prowadzona będzie także towarzysząca terapia i wsparcie dla osób wymagających pomocy pedagogicznej.

KOD

STARS027

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

150 615,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Tarnowski