Pełna lista zadań

Tak wiele do odkrycia

Projekt ma na celu kompleksową promocję regionu tarnowskiego, szczególnie w zakresie oferty turystycznej, prospołecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i ekologicznej. Przedsięwzięcie składa się z następujących aktywności: konkurs wiedzy połączony z biwakami szkolnymi, konkurs turystyki rowerowej, piknik rodzinny, konkurs fotograficzny, festiwal piosenki turystycznej oraz opracowanie aktywnego przewodnika po regionie.

KOD

START025

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

222 136,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Tarnowski