Pełna lista zadań

Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna

Projekt ma na celu aktywizację osób młodych i starszych. Zadanie ma charakter edukacyjny i ma służyć rozwijaniu umiejętności dziennikarskich dla wszystkich zainteresowanych, z naciskiem na młodzież do 18 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60-ty rok życia. Uczestnictwo w projekcie pozwoli m. in. na zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej pracy w mediach oraz ukierunkowanie młodzieży na przyszłą ścieżkę edukacyjną. Uczestnicy zdobędą także umiejętności realizowania różnych form dziennikarskich oraz nauczą się tzw. języka radiowego.

KOD

STARU018

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

112 628,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Subregion Tarnowski