Pełna lista zadań

Konkurs plastyczny Kolaż-Asamblaż - Subregion Małopolski Zachodniej

Głównym celem jest zorganizowanie konkursu dla malarzy i plastyków specjalizujących się w kolażu i asamblażu, którzy nie mają możliwości skonfrontowania swoich dokonań z innymi twórcami. Kolaż to technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi. Asamblaz to kompozycja z przedmiotów gotowych, trójwymiarowa odmiana kolażu. Praca złożona z różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów. W ramach zadania zostanie wydany katalog prac konkursowych.

KOD

SZACK006

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

105 300,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Małopolska Zachodnia