Pełna lista zadań

Zachodnia Małopolska - lubię to

W ramach projektu odbędzie się: a) konkursy upowszechniające wiedzę o Małopolsce Zachodniej skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, b) imprezy: Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, Ziemniaczysko pod Lipowcem, Czar Pustyni, Smaki i Smaczki Małopolski Zachodniej oraz Spotkanie nad Przemszą, c) kampania informacyjno-promocyjna, d) rozbudowa strony internetowej Zachodnia Małopolska

KOD

SZACK019

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

240 900,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Małopolska Zachodnia