Pełna lista zadań

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie subregionu Małopolska Zachodnia

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 8 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Brodła, Poręba Żegoty, Babice (x2), Brzeszcze, Libiąż Mały, Płaza, Niesułowice.

KOD

SZACK021

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

300 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Małopolska Zachodnia