Pełna lista zadań

Renesans. Lubię to !

Renesans. Lubię to!, to roczny cykl wydarzeń adresowany do mieszkańców Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego promujący edukację kulturalną. Zadanie złożone jest ze zróżnicowanych komponentów, których bezpośrednimi uczestnikami będą przedstawiciele rożnych kręgów społecznych oraz reprezentanci zróżnicowanych kategorii wiekowych. Jego głównym celem jest zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz umożliwienie włączenia się w życie kulturalne osób zamieszkałych w oddaleniu od wartościowych miejsc Małopolski poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty uczestnictwa w wydarzeniach zlokalizowanych w obiekcie ważnym dla kultury całego regionu.
W ramach cyklu zrealizowane zostaną:
• Dukaty Decjusza – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży popularyzujący wiedzę o przedsiębiorczości i kulturze, połączony z noclegiem w Willi Decjusza.
• Atelier malarstwa – warsztaty historycznej techniki miniatury.
• Cykl Dziedzictwo renesansu – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza z przewodnikiem.
• Publikacja na temat kultury renesansu adresowana do dzieci w wieku 5-10 lat.
• Salon muzyczny w Willi Decjusza – cykl otwartych koncertów w wykonaniu artystów profesjonalnych oraz najzdolniejszej młodzieży z wybranych placówek z obszaru powiatu krakowskiego i proszowickiego.

KOD ZADANIA

KOM01

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

178 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)