KOD TYTUŁ ZASIĘG SUBREGION CHARAKTER
KOM01 Renesans. Lubię to ! Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Kulturalny
KOM02 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodnika w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów oraz Piotrkowice Małe Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM03 Modernizacja 4 przejść dla pieszych w ciągu DW 964, 966 i 775 w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa. Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM04 Sport - to coś, co kocham - realizacja zajęć sportowych Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Sportowy
KOM05 Wykorzystam szansę! Chcę zostać MISTRZEM! Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Sportowy
KOM06 FutboLove Małopolskie – doposażenie szkółek piłkarskich z powiatów: krakowskiego i proszowickiego w profesjonalny sprzęt sportowy Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Sportowy
KOM07 Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu proszowickiego, miechowskiego oraz krakowskiego Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Sportowy
KOM08 Od niepełnosprawności do kreatywności. Cykl spotkań kreatywno-rozwojowych Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM09 Bezpłatne ćwiczenia na basenie – profilaktyka schorzeń kończyn dolnych i kręgosłupa dla dzieci oraz dorosłych Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki) Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM10 Taniec i śpiew - zespół ludowy FOLKLOVE p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Kulturalny
KOM11 Matryca Historii p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Kulturalny
KOM12 Zakup sceny-estrady mobilnej p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Kulturalny
KOM13 Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM14 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze serwisowej w m. Skała p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM15 Wiślacka Liga Skrzata 2019 p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Sportowy
KOM16 Czym skorupka za młodu nasiąknie…-budowanie świadomości zdrowego odżywiania w szkole/przedszkolu p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Edukacyjny
KOM17 Rusz serce - daj oddech p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM18 Klub dla mam z maluchami: integracja, rozwój, aktywność i zdrowie (powiat krakowski) p. krakowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM19 Moja Mała Polska wyjazdy do najciekawszych miejsc w Małopolsce p. miechowski Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Turystyczny
KOM20 Nasza wiedza - nasza przyszlość p. proszowicki Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Edukacyjny
KOM21 Budowa chodnika przy DW 964 Sułków - Mała Wieś - Ochmanów p. wielicki Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM22 Doskonalenie kompetencji językowych i interpersonalnych u uczniów szkół podstawowych z powiatu wielickiego. p. wielicki Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Edukacyjny
KOM23 Defibrylatory AED dla Powiatu Wielickiego - etap II p. wielicki Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Prospołeczny
KOM24 Na wyspie emocji - projekt zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne uczniów i ich rodziców p. wielicki Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki) Edukacyjny
MZA01 Miasto innym okiem - cykliczny projekt fotograficzny Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski) Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Kulturalny
MZA02 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 949 w m. Osiek poprzez budowę chodnika oraz montaż luster drogowych Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski) Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA03 Zaprogramuj się na przyszłość – czyli język angielski i robotyka gwarancją sukcesu Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski) Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Edukacyjny
MZA04 My i nasz Szpital Edycja 2018 Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski) Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA05 Szlaki ku wolności – trzebińskie tajemnice p. chrzanowski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Kulturalny
MZA06 Centrum Edukacji Kulturalnej i Multimedialnej oraz Dziedzictwa lokalnego p. chrzanowski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Kulturalny
MZA07 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła przy ulicy Galicyjskiej powiat chrzanowski gmina Alwernia p. chrzanowski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA08 KAM – Klub Aktywnej Mamy p. chrzanowski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA09 Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego Małe Zedermianki p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Kulturalny
MZA10 Weekendy z piłka ręczną p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Sportowy
MZA11 „Każde dziecko może wszystko” – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z powiatu olkuskiego p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Edukacyjny
MZA12 Nasza szkoła programuje – warsztaty z programowania dla uczniów szkół wiejskich powiatu olkuskiego p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Edukacyjny
MZA13 „Malowane wspomnieniami” – pobudzanie i kształtowanie kreatywności osób niepełnosprawnych p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA14 Rehabilitacja - samodzielność p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA15 Kluczewski SENIOR 50+ p. olkuski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Inny
MZA16 Miasto pracownia – twórcze działania p. oświęcimski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Kulturalny
MZA17 Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka p. oświęcimski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA18 Sprawni i Samodzielni - rehabilitacja ruchowa osób w potrzebie p. oświęcimski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Prospołeczny
MZA19 Aktywny Senior Powiatu - Gmina Oświęcim zaprasza! p. oświęcimski Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski) Kulturalny
KRK01 Rolkostrada i skatepark przy Muzeum Lotnictwa Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Sportowy
KRK02 Rewitalizacja Parku przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK03 Wrzutnia całodobowa zwrotu wypożyczonych książek oraz zakup nowości czytelniczych dla Biblioteki przy ul. Rajskiej Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK04 Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Kulturalny
KRK05 Historia terenów małych ojczyzn krakowskich - Łagiewniki i Borek Fałęcki - w wersji zdigitalizowanej Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Kulturalny
KRK06 Tablety w Twojej bibliotece Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Kulturalny
KRK07 New earth international film festival Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Ekologiczny
KRK08 Oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kraków – drogowskazy do miejsc użyteczności publicznej będących własnością Województwa Małopolskiego Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Turystyczny
KRK09 Siatkówka w Krakowie – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki III edycja Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Sportowy
KRK10 Aktywny Student Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Sportowy
KRK11 Wsparcie sportu akademickiego - szansą na wzmocnienie potencjału sportowego województwa małopolskiego Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Sportowy
KRK12 Z Krakowa w góry Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Turystyczny
KRK13 Nauka gry w siatkówkę, organizacja obozów szkoleniowych i udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Sportowy
KRK14 Stop utonięciom Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK15 Karetka dla Krakowa Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK16 Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa pacjentów na terenie kompleksu budynków Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK17 In vitro dla Małopolski - Program pilotażowy Subregion Miasto Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK18 Film dokumentalny „Opowieść o lesie” m. Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK19 ŚWIATOWY PRIORYTET MAŁOPOLSKI ZASTOSOWANIE BIOTECHNOLOGII LASEROWEJ DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA przyśpieszenie formowania żywopłotów zieleni m. Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK20 Innowacyjne, inteligentne garaże rowerowe na obszarze Miasta Kraków m. Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK21 Z nosem w trawie – praktyczna edukacja przyrodnicza w krakowskich przedszkolach m. Kraków Subregion Miasto Kraków Edukacyjny
KRK22 Mniej promieniowania m. Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK23 Projekt AED - Bezpieczny Kraków m. Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK24 Bezpieczne Miejsce Spotkań m. Kraków Subregion Miasto Kraków Prospołeczny
KRK25 Mali Ratownicy m. Kraków Subregion Miasto Kraków Edukacyjny
POD01 Zdrowo i wesoło na sportowo Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD02 Piłka nożna Kobiet Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Sportowy
POD03 I Podhalańska Letnia Olimpiada Amatorska - Nowy Targ 2019 Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Sportowy
POD04 Wędkarstwo muchowe i ochrona wód-całoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Ekologiczny
POD05 Kodowanie od przedszkola do seniora. Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży oraz edukacja cyfrowa seniorów z powiatu myślenickiego i suskiego Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Edukacyjny
POD06 Programowanie to język przyszłości Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Edukacyjny
POD07 Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych Subregion Podhalański (powiaty: myslenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD08 Mobilna regionalna scena talentów i tradycji p. myślenicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD09 Zakup profesjonalnego fortepianu koncertowego p. myślenicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Kulturalny
POD10 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czasław poprzez budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy DW. 964 p. myślenicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD11 Z głową w chmurach – wspinać się każdy może p. myślenicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Sportowy
POD12 Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży p. myślenicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Edukacyjny
POD13 Projekt AED w powiecie myślenickim p. myślenicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD14 XI Nowotarski Piknik Lotniczy p. nowotarski Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Turystyczny
POD15 Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki siatkowej - druga edycja p. nowotarski Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Sportowy
POD16 Bezpieczeństwo na terenie powiatu nowotarskiego p. nowotarski Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD17 Poznajmy Naszą Ojczyznę - z Podhala do stolicy Polski p. nowotarski Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Edukacyjny
POD18 Hala namiotowa z podestem dla wzbogacenia oferty turystycznej i kulturowej regionu Podhala. p. tatrzański Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD19 Pełnosprawni przez sport 2019 - treningi sportowe dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością p. tatrzański Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD20 Aktywnie po zdrowie od najmłodszego do najstarszego= pozytywny rozwój fizyczny oraz psychiczny=równowaga p. tatrzański Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD21 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice p. wadowicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
POD22 3-2-1 Dobry Start dla Twojego dziecka p. wadowicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Edukacyjny
POD23 I my ratujemy p. wadowicki Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki) Prospołeczny
SAD01 Wystrojony Folklor - zakup strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD02 „Festiwal Światła” w Gorlicach Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD03 „Kino pod gwiazdami w patriotycznej odsłonie” – wraz z historycznymi inscenizacjami i publikacjami Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD04 Nasza Ostoja – Górale od Łącka i Kamienicy Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD05 FolkoGranie 2019 Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD06 Ekologia po Sądecku czyli chrońmy naszą wodę Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Edukacyjny
SAD07 Budowa chodnika w ciągu DW 968 w miejscowości Lubomierz Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD08 Echo Beskidu Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Turystyczny
SAD09 Poprawa opieki perinatalnej w powiece nowosądeckim oraz w mieście Nowym Sączu Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD10 Na pomoc sercu - profilaktyka chorób układu krążenia w subregionie sądeckim Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD11 Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców Subregionu Sądeckiego Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD12 Studio aktywnego seniora – zajęcia aktywności fizycznej dla osób 50+ Subregionu Sądeckiego Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Inny
SAD13 Bo jak nie MY to kto? Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD14 Powstrzymać SMOG – kampania informacyjno-edukacyjna dla Nowego Sącza” m. Nowy Sącz Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Ekologiczny
SAD15 Bliżej kultury – oferta edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców Gminy Bobowa i okolic p. gorlicki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD16 II Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami”, Gorlice-Łużna, 2 maja 2019 p. gorlicki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Sportowy
SAD17 Powiat gorlicki w świetnej kondycji p. gorlicki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Sportowy
SAD18 Wieczory z kulturą – kino plenerowe w powiecie limanowskim p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD19 W poszukiwaniu tożsamości Lachów Limanowskich p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD20 Nowe oblicze na kolejne 100 lat - doposażenie Orkiestry Dętej Echo Podhala p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD21 Bezpieczny Powiat Limanowski p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD22 Zakup strojów sportowych dla klubów sportowych Powiatu Limanowskiego p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD23 Stroje sportowe i taneczne dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Sportowy
SAD24 Rozwijamy talenty. Warsztaty twórcze oraz zajęcia pozalekcyjne oraz naukowe inspiracje p. limanowski Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Edukacyjny
SAD25 „Na mystkowską modłę” – rozwój Zespołu Regionalnego Mystkowianie p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD26 Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD27 Rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Regionalnego Spod Przehyby. Zakup instrumentów, nagłośnienia oraz strojów lachowskich p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD28 „W babcinej chacie” – cykl warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe Lachów p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Kulturalny
SAD29 Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Berest poprzez budowę chodnika wzdłuż DW nr 981 p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
SAD30 Aktywna młodzież p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Sportowy
SAD31 Poznajemy małoPOLSKĘ p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Turystyczny
SAD32 Pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów przyrodniczych dla szkół powiatu nowosądeckiego p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Edukacyjny
SAD33 Pokonaj bariery p. nowosądecki Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski) Prospołeczny
TAR01 Spotkania z kulturą bliską i daleką Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Kulturalny
TAR02 Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu 24-26 maja 2019 Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Kulturalny
TAR03 III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej – Borzęcin 2019 Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Kulturalny
TAR04 W Lisiej Górze na sportowo, tanecznie i rockowo Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Prospołeczny
TAR05 Tarnów Polskiej Piosenki Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Kulturalny
TAR06 Edukacja + Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR07 „Bezpieczni-Zaradni-Realni. Piaski Drużków – wakacje z przygodą, rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży”- warsztaty wyjazdowe. Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Prospołeczny
TAR08 My też możemy programować – zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR09 Pólkolonia dla dzieci niepełnosprawnych Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Prospołeczny
TAR10 Opracowania i wykonanie audioprzewodnika po starym cmentarzu w Tarnowie m. Tarnów Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Turystyczny
TAR11 Warsztaty dla szkół podstawowych o CYBERPRZEMOCY m. Tarnów Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR12 Laboratorium nauki i zabawy w Bochni w kontekście szans i zagrożeń cywilizacyjnych p. bocheński Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Ekologiczny
TAR13 Pasja sposobem na życie p. bocheński Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR14 Razem możemy Więcej p. bocheński Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR15 Raźniej w przyszłość - zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania oraz języka angielskiego p. Bocheński Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR16 Poznajemy języki przyszłości – warsztaty z programowania dla uczniów powiatu bocheńskiego przy PSP w Jodłówce p. bocheński Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR17 Razem nie znamy granic – nasza tożsamość kulturowa p. brzeski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Sportowy
TAR18 „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – turystyka na Powiślu p. dąbrowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Turystyczny
TAR19 Tuchowski Młodzieżowy Klub Artystyczny (Mistrz i Uczeń) p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Kulturalny
TAR20 Budowa chodnika z obrzeżami przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie przy ul. Tarnowskiej p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Prospołeczny
TAR21 Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Prospołeczny
TAR22 Zaprojektowanie i urządzenie zieleni na rondzie drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Wierzchosławice p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Ekologiczny
TAR23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rzepiennik Biskupi p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Prospołeczny
TAR24 Poznaj swój kraj poprzez podróże z gminą Tarnów p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Turystyczny
TAR25 Zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej w Radłowie p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny
TAR26 Warzywa na wesoło p. tarnowski Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński) Edukacyjny