Pełna lista zadań

Modernizacja 4 przejść dla pieszych w ciągu DW 964, 966 i 775 w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa.

Głównym celem jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizacja 4 przejść dla pieszych w ciągu DW 964, 966 i 775 w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa.

KOD ZADANIA

KOM03

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

170 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)