Pełna lista zadań

Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu proszowickiego, miechowskiego oraz krakowskiego

Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu proszowickiego, miechowskiego oraz krakowskiego to projekt służący organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z nauki pływania włączając elementy korekty wad postawy i rehabilitacji. Organizacja zajęć będzie odbywać się w grupach ze względu na umiejętności. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów i nawiązaniu relacji partnersko-sportowych. Mają pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia i zaszczepienie postawy fair play. Zadanie jest również odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent i predyspozycje sportowe. Projekt zakłada, że udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz brak selekcji - zajęcia ogólnodostępne. Zadanie realizowane będzie od marca 2019 do grudnia 2019. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą.

KOD ZADANIA

KOM07

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)