Pełna lista zadań

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze serwisowej w m. Skała

Wnioskowane zadanie dotyczy wykonania nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej w ciągu DW 794 - obwodnica Skały - odcinek od ul. Armii Krajowej do ronda Sobiesęki. Celem dodatkowym jest poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się rowerem oraz promocja ekologicznego środka transportu jakim jest rower. Rozwój turystyki rowerowej w gminie jest ważny z uwagi na wysoki poziom smogu w gminie. Promocja wszelkich inicjatyw przyczyniających się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza zasługuje na szczególną uwagę.

KOD ZADANIA

KOM14

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. krakowski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

99 800,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)