Pełna lista zadań

Moja Mała Polska wyjazdy do najciekawszych miejsc w Małopolsce

MOJA MAŁA POLSKA wyjazdy do najciekawszych miejsc w Małopolsce to zadanie skierowane do osób starszych, zamieszkałych na terenie powiatu miechowskiego, a szczególnie do osób z terenów wiejskich. Głównym celem zadania, jest zwiedzenie najważniejszych miejsc w Małopolsce. Zobaczenie jeszcze raz z perspektywy wielu lat lub po raz pierwszy miejscowości, zabytków, szlaków, z których słynie Małopolska. Dzięki zadaniu MOJA MAŁA POLSKA wyjazdy do najciekawszych miejsc w Małopolsce - ludzie starsi będą mogli zrealizować swoje skryte, często odkładane na później wyjazdy i zobaczenia m.in. Wawelu, Rynku w Krakowie, zwiedzenia Kopalni w Bochni, zamków w Niedzicy, Czorsztynie, Pieskowej Skale, zwiedzenia Zakopanego i przejścia szlakiem na Rusinową Polanę, Wiktorówkę, popłynięcia rejsem po Jeziorze Czorsztyńskim, Wiśle z zwiedzeniem Opactwa Benedyktyńskiego oraz innych ciekawych miejsc w Małopolsce. Wyjazdy będą bezpłatne.

KOD ZADANIA

KOM19

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. miechowski

CHARAKTER ZADANIA

Turystyczny

KOSZT ZADANIA

74 150,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)