Pełna lista zadań

Doskonalenie kompetencji językowych i interpersonalnych u uczniów szkół podstawowych z powiatu wielickiego.

Projekt zakłada organizację warsztatów doskonalących kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych i interpersonalnych dla uczniów szkół podstawowych. Proponowane formy będą wsparciem realizacji zadań wychowawczo - edukacyjnych szkół. Zajęcia zaplanowano na terenie SP nr 2 w Wieliczce, gdyż jest ona usytuowana w centrum powiatu, udział w nich będą mogli wziąć chętni uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu wielickiego. Propozycja jest możliwością na wszechstronny rozwój dzieci, jednak jej wiodącym celem będzie poszerzanie kompetencji językowych ( j. angielski ) i społecznych. Zaplanowane formy kształtujące umiejętności komunikowania się w języku angielskim realizowane będą poprzez warsztaty językowe, sportowe, krajoznawcze i przyrodnicze. Uczestnicy spędzą aktywnie i twórczo wolny czas. Proponowane zajęcia będą realną pomocą dla rodziców, którzy często mają problem z ciekawym zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci. Planujemy: 2 turnusy pięciodniowe – zima 2019, 2020; 3 turnusy pięciodniowe – lato 2019, 2020; wycieczki krajoznawczo – rekreacyjne. Oferujemy: opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej; lektorów języka angielskiego; kameralną atmosferę; zdrowy, ciepły posiłek; ciekawe warsztaty o charakterze językowym, sportowym, krajoznawczym i przyrodniczym; zajęcia wychowawcze rozwijające kompetencje interpersonalne; wycieczki edukacyjno - rekreacyjne: do Parku Rozrywki; krajoznawcze po regionie i okolicy; wyjścia na basen , lodowisko(zima), squash, tężnia.

KOD ZADANIA

KOM22

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. wielicki

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)