Pełna lista zadań

Defibrylatory AED dla Powiatu Wielickiego - etap II

Projekt ma charakter prospołeczny, dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego w powiecie wielickim. Dotyczy zakupu urządzeń defibrylatorów AED (urządzenie stosowane podczas pierwszej pomocy) do kościołów i budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka oraz w Gminie Biskupice. Wyposażenie w taki sprzęt wyżej wymienionych obiektów podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia dla mieszkańców, którzy korzystają z tych obiektów.

KOD ZADANIA

KOM23

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. wielicki

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

95 400,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski [bez miasta Kraków], proszowicki, miechowski, wielicki)