Pełna lista zadań

Historia terenów małych ojczyzn krakowskich - Łagiewniki i Borek Fałęcki - w wersji zdigitalizowanej

Celem zadania jest: zebranie danych historycznych i kulturowych z terenu Łagiewnik i Borku Fałęckiego, możliwych jeszcze do uzyskania a dot. w szczególności: historii podkrakowskich wiosek Łagiewniki i Borek Fałęcki , historii zakładów przemysłowych działających na tym terenie, historii parafii, historii dworów szlacheckich, historii szkół, historii obiektów sakralnych, historii mniejszości narodowych zamieszkujących ten teren. Efektem, oprócz zarchiwizowania uzyskanych danych, ma być także opracowanie wystaw tematycznych prezentowanych dla mieszkańców na terenie np. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa- Oddział Podgórze, w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Zebrane materiały uzupełnią dane już istniejące, stworzą tez elementy przyszłej stałej ekspozycji dla tego obszaru.

KOD ZADANIA

KRK05

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

360 500,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków