Pełna lista zadań

Siatkówka w Krakowie – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki III edycja

W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, z podziałem na kategorie wiekowe w ilości 10 treningów po 90 minut w miesiącu w 14 grupach.
Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych mieszkańców Krakowa oraz pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia „zdrowego trybu życia” zaszczepianie postawy fair play w życiu. Zadanie jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny, oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy i predyspozycję i uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz nie będzie selekcji – zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych oraz ich analiza aż 90% z nich są zajęciami odpłatnymi.
Zadanie realizowane będzie od lutego do lutego 2019 do grudnia 2020 z przerwą od 15 lipca do 15 sierpnia zarówno w 2019 jak i 2020 łącznie przez okres 10 miesięcy w każdym roku. Zadanie jest kontynuacją zadania z BO I i II edycji o tej samej nazwie, w których wzięło udział około 1000 ( około 300 w I edycji i około 700 uczestników w II edycji) . Zajęcia te cieszyły się i cieszą niebywałą popularnością wśród mieszkańców Krakowa oraz z przeprowadzonych badań fokusowych jest bardzo duże oczekiwanie mieszkańców na kolejną edycję.

KOD ZADANIA

KRK09

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

386 880,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków