Pełna lista zadań

Wsparcie sportu akademickiego - szansą na wzmocnienie potencjału sportowego województwa małopolskiego

Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego jako elementu promującego i wspierającego sport seniorski w regionie, za pośrednictwem wielu dyscyplin takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, badminton, pływanie. Podstawowym celem proponowanego zdania jest wsparcie sportu w regionie w celu jego profesjonalizacji. Realizacja zadania we wskazanym zakresie pozwoli i zagwarantuje poszczególnym dyscyplinom sportowym reprezentować region na ogólnopolskich arenach sportowych, jako tym najlepszym z województwa małopolskiego.
Projekt jest projektem dedykowanym dla organizacji sportowej o charakterze multidyscyplinarnym mającej w swoich strukturach sportowców i drużyny zarówno seniorskie jak i młodzieżowe reprezentując wysoki poziom ligowy – na poziomie seniorskim min. I i II liga. Ważną wypadkową realizacji zadania będzie jego wpływ na budowanie wzorców dla sportu dzieci i młodzieży
Ponadto realizacja zadania pozwoli również na promocję regionu, jako tego dbającego o rozwój fizyczny i aktywność ruchową mieszkańców. Pomimo różnych charakterów tych dyscyplin mają one wiele wspólnych cech.

KOD ZADANIA

KRK11

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

392 500,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków