Pełna lista zadań

Stop utonięciom

Zadanie ma na celu doposażenie jednostki Krakowskiego WOPR, w sprzęt ratujący życie i zdrowie mieszkańców
Krakowa na terenach przywodnych. Planuje się również zakup materiałów edukacyjnych, promujących
bezpieczny wypoczynek nad wodą oraz prowadzenie działań prewencyjnych wśród mieszkańców.

KOD ZADANIA

KRK14

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków