Pełna lista zadań

Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa pacjentów na terenie kompleksu budynków Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

W ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji ciągów komunikacyjnych i poprawie bezpieczeństwa pacjentów na terenie kompleksu budynków Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii planowana jest wymiana ogrodzenia, uporządkowanie terenu zielonego (w tym cięcia i pielęgnacja drzew), wykonanie ogrodzenia, modernizacja i wykonanie ciągów pieszych pomiędzy budynkami szpitalnymi w których udzielane są świadczenia.

KOD ZADANIA

KRK16

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Miasto Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

350 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków